Τι είναι αυτό που σας ωθεί να επιλέξετε ένα παιδικό πρόγραμμα?

Τι είναι αυτό που σας ωθεί να επιλέξετε ένα παιδικό πρόγραμμα?
Όλα τα παραπάνω!
14  33.3%
Οι φωτογραφίες που είδατε στο Site
8  19%
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες
7  16.7%
Το Site της Εταιρείας
4  9.5%
Οι αναφορές σε Forum
4  9.5%
Η τιμή της υπηρεσίας
3  7.1%
Η σωστή & έγκυρη ενημέρωση
2  4.8%

Αριθμός Ψήφων  :  42
Πρώτη ψήφος  :  Δευτέρα, 09 Οκτώβριος 2006 15:01
Τελευταία Ψήφος  :  Δευτέρα, 01 Μάιος 2017 15:25